Regoli tal-privatezza

AimerLab imsemmi hawn huwa bħala “we, “us†jew “our†topera l-websajt AimerLab.

Din il-paġna tiddeskrivi l-politiki tagħna fir-rigward tal-ġbir, l-użu u l-iżvelar ta’ kwalunkwe informazzjoni personali li tista’ tipprovdi meta tuża l-websajt tagħna.

Kwalunkwe informazzjoni personali li tipprovdi ma tintużax jew tinqasam ma' ħadd b'xi mod ieħor ħlief kif deskritt f'din il-Politika ta' Privatezza. L-informazzjoni personali tiegħek tintuża biex tipprovdi u ttejjeb is-servizz li nipprovdu. Billi tuża s-servizz tagħna, taqbel mal-ġbir u l-użu tal-informazzjoni skont il-politiki deskritti hawn. Sakemm ma jkunx definit mod ieħor, it-termini kollha użati f'din il-politika ta' privatezza jintużaw bl-istess mod bħal fit-Termini u l-Kundizzjonijiet tagħna li jinsabu fuq https://www.aimerlab.com.

Cookies

Il-cookies huma fajls b'ammont żgħir ta' dejta li jistgħu jinkludu identifikatur uniku. Il-cookies jintbagħtu minn websajt li żżur il-browser tiegħek u huma maħżuna fuq il-hard drive tiegħek.

Aħna nużaw il-cookies tagħna biex niġbru informazzjoni. Madankollu tista' tissettja l-browser tiegħek biex tirrifjuta kwalunkwe cookie mill-websajt tagħna jew tinnotifikak meta tkun qed tintbagħat cookie. Iżda, billi tirrifjuta li taċċetta l-cookies tagħna, tista' ma tkunx tista' taċċessa ċerti aspetti tas-servizz tagħna.

Fornituri tas-Servizz

Minn żmien għal żmien, nistgħu jesternalizzaw is-servizz tagħna lil kumpaniji terzi jew individwi li jistgħu jipprovdu s-servizz f’isimna, iwettqu xi servizz relatat mas-servizz jew jipprovdu assistenza fl-analiżi ta’ kif jintuża s-Servizz.

Dawn il-partijiet terzi jista' għalhekk ikollhom aċċess għall-informazzjoni personali tiegħek li jistgħu jużaw biex iwettqu kompiti relatati mas-Servizz f'isimna. Huma madankollu obbligati li ma jużawx l-informazzjoni personali tiegħek għal xi skop ieħor.

Sigurtà

Aħna ma nagħmlux skennjar tal-vulnerabbiltà u/jew skanjar għal standards PCI. Aħna ma nagħmlux Malware Scanning. Kwalunkwe informazzjoni personali li għandna tinżamm f'netwerks siguri u tista' tiġi aċċessata biss minn individwi limitati li għandhom aċċess speċjali għal dawn in-netwerks u huma maħlufa li jżommu l-informazzjoni kunfidenzjali.

L-informazzjoni sensittiva kollha li tipprovdi bħal informazzjoni dwar karta ta’ kreditu hija kkodifikata permezz tat-teknoloġija Secure Socket Layer (SSL). Investejna f’ħafna miżuri ta’ sigurtà biex nipproteġu l-informazzjoni tiegħek meta tagħmel ordni, tissottometti, jew taċċessa l-informazzjoni tiegħek biex iżżomm is-sigurtà tal-informazzjoni personali tiegħek.

It-tranżazzjonijiet kollha fuq il-websajt tagħna jsiru permezz ta’ fornitur ta’ gateway u qatt ma jinħażnu jew jiġu pproċessati fuq is-servers tagħna.

Links ta' Partijiet Terzi

Xi drabi, u fid-diskrezzjoni tagħna, nistgħu noffru servizzi u prodotti ta’ partijiet terzi. Dawn il-fornituri ta’ partijiet terzi għandhom il-politiki ta’ privatezza tagħhom stess li mhumiex vinkolanti magħna.

Aħna, għalhekk, ma nieħdu l-ebda responsabbiltà għall-attivitajiet u l-kontenut ta 'dawn is-siti ta' partijiet terzi. Madankollu nfittxu li nipproteġu l-integrità tagħna stess u għalhekk nilqgħu l-feedback tiegħek dwar dawn is-siti.

Bidliet għal Din il-Politika ta' Privatezza

Din id-dikjarazzjoni tal-politika tal-privatezza hija soġġetta għal aġġornamenti minn żmien għal żmien. Madankollu aħna se ninnotifikaw lill-utenti kollha tagħna bi kwalunkwe tibdil billi nippubblikaw id-dikjarazzjoni l-ġdida tal-Politika ta' Privatezza f'din il-paġna.

Nirrakkomandaw li tirrevedi l-Politika ta' Privatezza ta' spiss għal kwalunkwe tibdil. Il-bidliet kollha li saru u li ġew imqiegħda fuq din il-paġna jidħlu fis-seħħ immedjatament.